Gabriela Heclová | Akademie múzických umění v Praze