František Jakubec | Akademie múzických umění v Praze