Beata Mrazíková | Akademie múzických umění v Praze