Bartołomiej Bielinski | Akademie múzických umění v Praze