MICHAELA MIHÁLYIOVÁ & DAVID ŠTUMPF | Akademie múzických umění v Praze