Věra Plívová-Šimková | Akademie múzických umění v Praze