Apolena Rychlíková | Akademie múzických umění v Praze