Antonín Lhotský | Akademie múzických umění v Praze