Anna Mercedes Čtvrtníčková | Akademie múzických umění v Praze