Andrea Slováková | Akademie múzických umění v Praze