Alžběta Maláková | Akademie múzických umění v Praze