Alice Růžičková | Akademie múzických umění v Praze