Alexandra Yakovleva | Akademie múzických umění v Praze