Alexander Pallós | Akademie múzických umění v Praze