Adela Křižovenská | Akademie múzických umění v Praze