Kecáš, kecáš, to je všechno, co umíš. Řekl Zelenina | Akademie múzických umění v Praze