Helena Papírníková-Horáčková | Akademie múzických umění v Praze