Karolína Litschová (Gattermayerová) | Akademie múzických umění v Praze